Cu două luni înainte de revoluția din 1989, muncitorii din Călan își manifestau prețuirea pentru Nicolae Ceaușescu

Cu două luni înainte de revoluția din 1989, muncitorii din Călan își manifestau prețuirea pentru Nicolae Ceaușescu
Telegrama adresată de Conferința organizației orășenești de Partid Călan, județul Hunedoara, octombrie 1989

„Dând glas celor mai alese gânduri și sentimente, de profundă stimă, nețărmurită dragoste și recunoștință, unanim exprimate cu înflăcărare și entuziasm de toți comuniștii, conferința noastră își exprimă marea satisfacție și deplina aprobare față de Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27-28 iunie a.c. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului. Comuniștii, toți cei ce trăim și muncim în orașul Călan, veche vatră a siderurgiei românești, dăm o înaltă prețuire rolului decisiv pe care dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, l-ați avut și îl aveți în elaborarea și Înfăptuirea mărețelor obiective ala edificării socialiste pe pământul României, în fundamentarea celor mai viabile căi și soluții pentru rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică, în fiecare etapă, construcția noii orânduiri. mersul ferm înainte al țării pe calea socialismului și comunismului.

Citește și Inaugurarea Hidrocentralei din Streisângeorgiu (1934)

În numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri. ne exprimăm dorința fierbinte ca dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, să fiți reinvestit în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului – cea mai sigură garanție a făuririi socialismului și comunismului pe pământul României.”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *