„Mulțumiri din adâncul inimii” pentru soții Ceaușescu, adresate de UTC Călan

La începutul lunii decembrie a anului 1989, cu două săptămâni înaintea revoltei din Timișoara pentru libertate, Comitetul Orășenesc Călan al Uniunii Tineretului Comunist transmitea soților Ceaușescu într-o telegramă „mulțumiri din adâncul inimii”.

În telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC CĂLAN AL U.T.C. se arată

„Aducând-vă cel mai înălțător omagiu, ne exprimăm totala adeziune la istoricul Raport – adevărata cartă a luptei și muncii noastre pentru urcarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație – la toate documentele aprobate de Congres, care jalonează cu claritate dezvoltarea impetuoasă a patriei în viitorul cincinal și in perspectivă până în anii 2000 – 2010.

Exprimăm, de asemenea, cele mai respectuoase gânduri de recunoștință și înaltă considerație față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de prestigiu internațional, pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la afirmarea geniului creator al poporului, la dezvoltarea și înflorirea științei, învățământului și culturii românești.

Citește și Cu două luni înainte de revoluția din 1989, muncitorii din Călan își manifestau prețuirea pentru Nicolae Ceaușescu

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumiri din adâncul inimii pentru grija deosebită și atenția statornică pe care o acordați tineretului patriei noastre, pentru condițiile minunate de muncă și viață create, pentru împlinirea și afirmarea deplină a tinerei generații.

Ne angajăm solemn să acționăm cu înaltă răspundere, cu spirit revoluționar, să muncim cu dăruire patriotică pentru înfăptuirea documentelor adoptate de marele forum al comuniștilor români, pentru înaintarea neabătută a patriei noastre libere și independente pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *