Poezii de Aurel Costea

Poezii de Aurel Costea

Aurel Costea, autor al volumului de poezii Instantanee în fuga vieții, editura Apli-Tip, 2006, retipărit într-o ediție adăugită la Editura Stef, Iași, 2019. Prezent cu versuri în mai multe antologii, dar și publicații creștine.

Cu privire la creațiile lui Aurel Costea, Eugen Evu nota: „Debutul lui Aurel Costea stă sub semnul poeziei creștine. Este o parte din rodul multor ani în care el s-a aplecat, singur, cu inspirația sa să aștearnă stihuri, mărturii ale iubirii și pietății față de Mântuitor, modelatorul. Poeziile lui Aurel Costea sunt simple, sincere și cu simț prozodic personal, ceea ce le dă și rostul de a fi cântate coral. Vi-l recomand cu bucurie.”

Numai dragostea Ta sfântă

Numai dragostea Ta sfântă,
Ce pe Sine se jertfește,
Din a morții neagră groapă,
Ne ridică şi sfințește!

Numai dragostea Ta sfântă,
Care-n veşnica-i lucrare,
Ne-a privit cu bucurie,
În adânca depărtare!

Numai dragostea Ta sfântă,
Pentru noi cei răi şi-avari,
A plătit cu prisosință,
Sus pe cruce-ntre tâlhari!

Numai dragostea Ta sfântă,
Ne va face fericiți,
Sus la marea Sărbătoare,
Când vom fi desăvârșiți!

Zori vieții

Zorii vieții trec mai iute,
Ca şi roua de pe flori,
Când a soarelui lumină,
O transformă-n mii culori.

Zboară viața ca o umbră,
Peste-al lumii chip bătrân,
Şi grăbit se-ntoarce acasă,
Cel ce-i astăzi peregrin.

Văl de negură cernită,
Îi învăluie pe toți,
În a veşniciei haină,
Pe acei ce-s veşnic morți.

Tot ce-a strâns a vremii mână,
Zile, săptămâni şi ani,
Își așteaptă a lor răsplată,
Şi puternici şi sărmani.

Va veni o clipă-n care,
Tot ce-au semănat pe drum,
Le va apărea în față,
Chiar de le-au crezut că-s scrum.

Apoi va veni o clipă,
Cea mai grea din univers,
Când Hristos Judecătorul,
Va deschide a lor proces.

Dar acei ce-n ascultare,
I-au urmat aici cu drag,
Vor fi fericiți, căci Isus,
Îi va-ntâmpina în prag.

Suferință

Suferinţă tu eşti norul
Ce umbrești a noastre căi,
Frică n-ai de cei puternici,
Nici de buni şi nici de răi!

Suferinţă tu eşti noaptea
Trecătoarei noastre vieţi,
Dar aprinzi în noi nădejdea
Glorioasei dimineți.

Suferinţă, sol vremelnic,
Tu din leagăn ne-nsoţeşti,
Pe-a vieții grea cărare
Ne împungi şi ne lovești!

Îți plătim şi noi tributul
Neascultării ce-am urmat,
Dar Isus prin jertfa-I sfântă
Jugul tău l-a sfărâmat !

Suferinţă vale-adâncă,
Deznădejdea-i chipul tău,
Dar la Golgota pe cruce
Te-a învins Isus … şi eu!

O… om!

O… Om sărman, ce greu e drumul
Pe care te avânți trudit;
Prăpăstii mari, e plină zarea
Din răsărit la asfințit.

Zadarnic te avânţi la luptă
Cu tot ce întâlnești în drum
Vei fi zdrobit de neputinţă
Şi planul tău se face scrum.

Există doar o cale-ngustă
Pe care poţi să ieşi în larg
Şi doar o singură FIINŢĂ
Stăpână veşnic pe catarg.

Nu-i om de jos rupt din ţărână
Cu chip şi fire cu păcat
Ci-i coborât de sus din slavă
E DUMNEZEU cu-adevărat!

Şi vrea la cârma vieţii tale
Să stea pe drum pân-la sfârşit
Cu EL prin valea umbre-i morţi
Vei biruii desăvârşit.

Isus e singur care poate
Şi vrea să-ţi fie ajutor
Şi cale, adevăr şi viață
Spre un țărm ceresc lipsit de nor.

Să-i cazi acuma la picioare
Smerit în rugă să-ţi predai
Viaţa şi alergarea toată,
Să arunci al firi tale strai.

EL haine albe-ţi dăruiește
Când vii la El așa cum eşti
Doar el te-mbracă-n în subțire
Să poţi păși pe poţi cerești.

Pasul mamei

Prin valea plângerii adâncă
Sub cruce aplecat pășesc,
Dar port în inimă aprinsă
Făclia harului ceresc.

Prin valea plângerii adesea
Sleit mă prăbușesc sub greu,
Dar totdeauna, Tu, Isuse,
Mă sprijineşti cu brațul Tău.

Prin valea plângerii şi-a morții
Ocara Ta o port cu drag,
Ea mi-e comoara cea mai scumpă
Spre-al veşniciei tainic prag.

Prin valea plângerii mi-i calea
Şi o străbat cu drag şi dor
De-aici voi fii-năltat odată
Când vei veni Isus pe nor.

Prin valea plângerii trecută
Şi pasul mamei obosit,
A refuzat oferta lumii,
Doar pe Isus L-a prețuit.

O, mamă scumpă care astăzi
La țărmul sfânt ai ancorat,
Răbdarea ta-n Isus mă face
Mai silitor şi ne-nfricat.

O, suflet bun, ce-aveai în cuget
Mireasma Tatălui slăvit,
Deşi în trup plecat-ai, totuşi,
Iubirea ta ne-a însoţit.

Căci ai plătit în trup tributul,
Povara anilor de chin,
Dar duhul tău primi putere
Şi biruință pe deplin.

Sfârşit-ai lupta atât de aspră,
Iubitu-ne-ai pe toţi mereu,
De când în lume poposit-am
Ne-ai strâns cu drag la pieptul tău.

Cuprinsu-ne-ai pe toţi şi vrut-ai
Să-ţi fim mereu nedespărţiţi,
Ascultători până la capăt,
Despovăraţi şi mântuiţi.

Tu, cea mai scumpă dintre mame,
Acum în cer ne-aştepţi pe toţi
Să te-ntâlnim am vrea odată
La a cerului eterne porţi.

Dar lupta noastră nu-i sfârșită,
Ci-i tot mai grea din zi în zi,
Dar în Isus avem nădejdea
Căci mâna Lui ne va păzi.

Din sfere siderale

Din sfere siderale de lumină
Din zorii răsăritului Divin
Te-ai coborât eternă Izbăvire
Să curmi al suferinței lung suspin.

Te-ai coborât lăsând în ceruri slavă
Ce-n Tatăl o aveai din veşnicii
Şi ai venit la noi să porţi ocară
Pe plaiuri mioritice pustii.

Se înfiorau eterne constelaţii
Văzând cum Creatorul se smerea
Cu cea mai ne-ntâlnită umilință
De omul greu căzut se apropia.

Iubit creștin

Iubit creştin, ce nume sacru,
Ţi-au dat ai lumii fii cândva,
Dar nu-i din lume ci-i din ceruri,
Să-l porţi cu drag de-a pururea!

Iubit creştin ce baţi cărarea,
Trudit mereu şi chinuit,
Departe eşti pe marea lumii
Dar niciodată părăsit!

Iubit creştin străin în lume,
Pustiul ei e ars şi greu,
Dar a răbdării sfântă haină,
Tu poart-o zi de zi mereu!

Iubit creştin, pe-ngusta cale,
Nu-s flori din lunci şi nici cântări,
Ci-s presăraţi doar spini şi ură,
Spre toate cele patru zări!

Iubit creştin ce-ai fost odată
Al nimănui sortit la iad,
Isus Hristos prin cruce odată,
Te smulse din a morţii vad!

Iubit creştin, nu-i forță-n lume
Să ne despartă de Hristos,
Chiar dacă crucea-i grea şi drumul,
E tot mai trist şi-anevoios!

Căci Cel ce preţul cu iubire,
L-a dat deplin şi bucuros,
Primi puterea să-nvieze,
Desăvârşit, victorios!

Mărire, glorie şi slavă,
Hristos e viu, vă bucurați,
Nu moartea a învins, nu ura,
Popoare astăzi tresăltaţi!

Căci vina noastră ispăşită-i
Prin Cel ce-i Dumnezeu şi Om,
Prorocul mare şi puternic,
Promis în Deuteronom!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *