Cu două luni înainte de revoluția din 1989, muncitorii din Călan își manifestau prețuirea pentru Nicolae Ceaușescu

Cu două luni înainte de revoluția din 1989, muncitorii din Călan își manifestau prețuirea pentru Nicolae Ceaușescu

Telegrama adresată de Conferința organizației orășenești de Partid Călan, județul Hunedoara, octombrie 1989 „Dând glas celor mai alese gânduri și sentimente, de profundă stimă, nețărmurită dragoste și recunoștință, unanim exprimate cu înflăcărare și entuziasm de toți comuniștii, conferința noastră își Citește tot