Meitner Rudolf, erou din Primul Război, și drama familiei sale după 1944

Meitner Rudolf, originar din orașul Călan, are o poveste de viață deloc fericită. Decedat în prima…